Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Bohumínská městská nemocnice - přístavba ambulantního traktu včetně příjezdové komunikace a parkoviště
Odesílatel Hana Kaspřáková
Organizace odesílatele město Bohumín [IČO: 00297569]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.05.2021 11:34:10
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 součástí je upravený výkaz výměr, do kterého bude zpracována nabídková cena


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2.pdf (103.07 KB)
- BMN ambulance - upravené výkazy výměr.xlsx (971.67 KB)