Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Technický dozor stavebníka - Bohumínská městská nemocnice - přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Odesílatel Hana Kaspřáková
Organizace odesílatele město Bohumín [IČO: 00297569]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.04.2021 14:17:50
Předmět Výzva

Žádáme o podání cenové nabídky na výkon technického dozoru stavebníka.
S pozdravem
Hana Kaspřáková