Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Projektová dokumentace - Okružní křižovatka ulic Štefánikova, tř. Dr.E.Beneše, Bohumín
Odesílatel Hana Kaspřáková
Organizace odesílatele město Bohumín [IČO: 00297569]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.04.2021 16:18:33
Předmět Výzva

Žádáme o podání cenové nabídky