Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Kanalizace - ul.Úvozní, Bohumín - Skřečoň - Dolní Lutyně
Odesílatel Eva Mrázková
Organizace odesílatele město Bohumín [IČO: 00297569]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.04.2021 16:54:55
Předmět Změna zadávací dokumentace č.1

Změna zadávací dokumentace č.1


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace č.1.pdf (202.90 KB)
- Příloha č.3 - Nové čestné prohlášení .docx (28.54 KB)