Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Dodávka laboratorního informačního systému pro Bohumínskou městskou nemocnici a.s.“
Odesílatel Marek Poledňák
Organizace odesílatele Bohumínská městská nemocnice, a.s. [IČO: 26834022]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.11.2020 11:55:21
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Na základě podnětů uchazečů a po konzultaci s IT oddělením rozhodl Zadavatel o změně zadávací dokumentace ve znění zveřejněném dne 19.11.2020. Současně s tím Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro přihlášení do 30.11.2020."


Přílohy
- Výzva LIS, ver.4.4.docx (129.07 KB)