Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Kolumbária na hřbitově ve Starém a Novém Bohumíně II
Odesílatel Jan Hock
Organizace odesílatele město Bohumín [IČO: 00297569]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.07.2020 09:00:59
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.1

´Nedostatečná výměra žulových krycích desek´ viz soubor v příloze.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (57.67 KB)