Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Projektová dokumentace - Bohumínská městská nemocnice - demolice objektů + přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště
Odesílatel Hana Kaspřáková
Organizace odesílatele město Bohumín [IČO: 00297569]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.12.2019 16:40:50
Předmět Výzva

Prosíme o podání cenové nabídky