Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Kanalizace k parcelám ul. Sokolská, Bohumín - Záblatí
Odesílatel Zdeněk Kolařík
Organizace odesílatele město Bohumín [IČO: 00297569]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.07.2019 10:36:55
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
posíláme odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

S pozdravem

Zdeněk Kolařík
referent investiční výstavby
odbor rozvoje a investic
Městský úřad Bohumín


Přílohy
- Dodatečné informace - kanalizace k parcelám ul. Sokolská.pdf (75.82 KB)

Původní zpráva

Datum 23.07.2019 14:00:32
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den.

Obracíme se s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace.
1. V projektové dokumentaci se nám nepodařilo nalézt následující doklady: souhrnnou zprávu, průvodní zprávu a dokladovou část.
Tímto žádáme o zveřejnění.
2. Dále se domníváme, že u přípojky gravitační kanalizace – oddíl komunikace je špatná měrná jednotka ( 9,5 bm místo m2).
Žádáme o kontrolu a upřesnění
3. Součástí rekapitulace výkazů výměr jsou vedlejší rozpočtové náklady(VRN), které se nezapočítávají do celkové ceny díla.
Požaduje zadavatel nacenění VRN?

Předem děkujeme a objasnění

S pozdravem
Lenka Kusová
vedoucí obchodního oddělení