Veřejná zakázka: Projektová dokumentace - Zrušení septiku a přepojení na kanalizaci Štefánikova 320, 321 a Tř. Dr. E. Beneše 322 a 324

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 102
Systémové číslo VZ: P19V00000091
Evidenční číslo zadavatele: MUBO/27562/2019/INV/UrM
Datum zahájení: 01.08.2019
Nabídku podat do: 15.08.2019 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace - Zrušení septiku a přepojení na kanalizaci Štefánikova 320, 321 a Tř. Dr. E. Beneše 322 a 324
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky se rozumí zpracování projektové dokumentace pro územní souhlas, která bude současně využita jako dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace.
Dokumentace bude zpracována v souladu se všemi platnými předpisy, které se vztahují na požadované dílo v rozsahu zákona č. 183/2016 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), prováděcí vyhlášky č. 499/2016 Sb. o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a také dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Předmětem nabídky bude i návrh ceny na výkon autorského dozoru.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR Otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: město Bohumín
 • IČO: 00297569
 • Poštovní adresa:
  Masarykova 158
  73581 Bohumín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: F2018-037967

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://bohumin.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků